Dünya


  • Dünyada ən bədbəxt o millətdir ki, millətin öz içindən çıxmış və öz milləti uğrunda mübarizə aparan insanları ağılsız adlandırırlar.
  • Dünyanın problemlərin fikirləşəndə insan bunun həll edə bilməyin mümkün olmadığın bilir. Ona görə bu haqda danışmaq ona rahatdı və fikirləşmək asandır. Ancaq öz problemi haqqında fikirləşəndə, onu burdan-bura həll edə bilməməyi ona əzabdan başqa heçnə vermir, ona gorə də öz problemləri haqqında düşünmək istəmir.
  • Dünya  dəyişən dünyadır. İSO standartları əsasında qurulmayib ki, bizdə hər yanda hər şeyin belə olduğuna inanaq və əməl edək. Qanunları, standartları yazıb ancaq onlarsız idarə edən insanların dünyasıdır.