Onların

  • Ən yaxşı musiqi ürəyin atdığı ritmlərdir.
  • Millətlər var ölə-ölə dirilir, millətlər də var ki, canlı ölüdürlər.
  • Dövlətlər bilirsiniz nə zaman dağılır? Dovləti idarə edənlər işlərin atıb eyş işrətə qurşananda.
  • Söz xatirinə danışma, danışmaq lazım olanda söz de. 
  • İtirilmiş ümid boşuna yaşanan ömür deməkdir.