Hərbi

  • Məğlubedilməz ordu - Sayı az olsada "Düşünən başlar" ordusu.
  • Məğlub ordu - Sayı çox "Qoyun Başlar" ordusu.
  • Çox qüvvə və itki ilə mərdcəsinə məğlub olmaqdansa, az qüvvə və itki ilə namərdcəsinə qələbə yaxşıdır. Çünki əsas qələbənin necə əldə olunduğu deyil, nəticədir.
  • Düşmənlər  bizim mentalitetimizin, dinimizin, adət-ənənımizin bizə imkan vermədiyi, qadağan etdiyi şeyləri bildiyinə və bizim bunların əleyhinə gedə bilməyəcəyimizi bildiklərinə görə, lazım olanda bunları bizə qarşı silah kimi istifadə edirlər.