Əgər


  • Əgər istəmirsənsə problemin olsun, onda problemini düşmən et və öldür.
  • Əgər çətin vəziyyətə düşmüsənsə və bundan çıxış yolu tapmırsansa dəməli sənin biliyin, elmin zəfdir və ya çatmır.